Májusi program (2019)

PROGRAMVÁLTOZÁS

Kumar Tuhin nagykövet úr látogatását hivatalos teendői miatt el kell halasszuk egy későbbi időpontra. Így a szerdai programon Füstös Bence indológus hallgató lesz az előadónk, aki a szatí szokásáról tart előadást.

Időpont :      2019. május 22,   szerda, 17.30

Helyszín :     Nemzetek Háza, 1062 Budapest, Bajza utca 54. félemelet

Füstös Bence szavai önmagáról és a témáról:

Az ELTE Bölcsészettudományi Karának másodéves indológus hallgatója
vagyok. Elsősorban a független India történelme és társadalma iránt
érdeklődöm, ezért választottam a szatí szokását előadásom témájaként.
A nők helyzetét Indiában számos szabály rögzíti, melyeknek eleget kell
tenniük. Az indiai nő a férfinak alá­rendelt, apjának, fiútestvérének,
házasság után pedig férjének engedelmességgel tartozik. A nyugati
ember számára a leginkább megdöbbentő kötelezettsége az, ami­kor férje
halála után fellép annak halotti máglyájára, és így szakrális
önfeláldozást követ el. Az özvegy ezzel a cselekedetével megiste­nült
személlyé válik, akit a mai napig erős tisztelet övez. A szatí
jelen­sége napjainkban is megosztja az indiai társadalmat, hiszen
támogatói a hagyo­mányt, a női erényt és a tisztaság megóvását látják
benne, ellenzői pedig a nők élet­hez való jogának csorbulásaként, és a
társadalom által elkövetett gyilkosságként tekintenek rá.

Mindenkit szeretettel várunk.

Üdvözlettel,

Debreczeni Emese

főtitkár