A Társaságról

A Magyar-Indiai Baráti Társaság megalakulásának története

Magyarországon már az előző századokban is komoly érdeklődés volt India gazdag kultúrája, népeinek értékes szellemi és tárgyi hagyatéka, valamint egzotikus tájai iránt. Mindenki ismeri a nemzetközi hírű 19. századi székely utazót, Kőrösi Csoma Sándort, akinek egyedülálló tudományos munkája a Tibeti-Angol szótár és a Tibeti Nyelvtan megalkotása. Emlékét nemcsak Magyarországon, de Indiában is tisztelet övezi. Őt követte még számos magyar, aki különböző okból és céllal jutott el Indiába, és hiteles információkkal szolgált az indiai kultúráról, mígnem 1926-ban India jött el hozzánk a Nobel-díjas bengáli költő, Rabindranath Tagore személyében. Talán a vele való találkozás okozta lelkesedésnek köszönhetően alakult meg 1929-ben a Magyar-Indiai Társaság a Tagore-t Magyarországra invitáló festőművész, keletkutató  Zajti Ferenc és jó barátja, a kitűnő építész, Medgyaszay István társelnökségével. A Társaság működésének a II. világháború vetett véget.

Bár a magyar olvasó talán legjobban Baktay Ervin könyveiből ismerhette meg ezt az izgalmas országot, a világháború után az érdeklődés az 1947-ben függetlenné vált India felé fordult. India kivált a brit gyarmatbirodalomból. 1956-ban, ugyan még csak ügyvivői szinten, de megnyílt az indiai diplomáciai képviselet Budapesten, a karizmatikus diplomata, Mohammed Attaur Rahman vezetésével, akinek a forradalom alatt kifejtett segítő diplomáciai tevékenysége nem kis mértékben növelte a magyar szimpátiát India iránt.

India ókori nyelvének, a szanszkritnak és a klasszikus indológiának az egyetemi oktatása és kutatása már 1873-ban elkezdődött Mayr Aurél professzor idején, majd a világháború után az 1952-ben újjászervezett Indoeurópai Nyelvtudományi Tanszéken folytatódott Harmatta János, majd Töttössy Csaba professzorok vezetése alatt az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. A hindí nyelvnek az egyetemi oktatása is ezen a tanszéken, illetve a József Attila Szabadegyetemen Debreczeni Árpád indológus közremű-ködésével indult meg 1957-től, s immár egy tehetséges, fiatal indológus generáció erősítette a magyar-indiai kulturális kapcsolatok ébrentartását. Ennek is eredménye az 1978-ban Delhiben megnyílt Magyar Tájékoztatási és Kulturális Központ (ma: A Balassi Intézet Delhi MTKK). Itthon pedig egyre erősödött az igény arra, hogy az India-barátok, akik mind jobban szeretnék megismerni ezt az országot, és azok, akik sokat tudnak róla, találkozhassanak, s legyen egy olyan fórum, ahol minden érdeklődő hiteles előadásokat hallhat Indiával kapcsolatos különböző témákról. Akkor a politikai akarat még mereven elzárkózott ettől. Az 1988-as év hozta meg a változást, amikor Rádzsív Gándhí, India miniszterelnöke európai körútja során Magyarországon is hivatalos látogatást tett. Ennek eredményeként a magyar-indiai kapcsolatok új dimenzióba helyeződtek és ez  zöld utat nyitott a Magyar-Indiai Baráti Társaság számára is. Még abban az évben, tehát 1988-ban megalakult a Társaság Kulcsár Kálmán, igazságügy-miniszter fővédnöksége alatt, majd annak első elnöke is ő lett. A Társaság alapító tagjai a teljesség igénye nélkül: Gáthy Vera, Major István, Pásztor Emil, Puskás Ildikó, Csikós András, Nyusztay László.

Megjegyzendő, hogy Indiában már 1988 előtt léteztek indiai-magyar baráti társaságok, Delhin kívül több indiai városban (Csandígarh, Udajpur, Kolkata, Csennái, Haiderábád, Mumbaí, Puné). Ez főként az ottani, már régóta működő filmklub hálózat tagságának köszönhető, akik körében a magyar filmek közismertek és sikeresek voltak.

A Magyar-Indiai Baráti Társaság ma a Nemzetek Házának, azaz a nemzetek közötti baráti társaságok szövetségének tagja, s mint ilyen, küldetésének tekinti a népek közötti béke szolgálatát egymás kultúrájának jobb megismerése, megértése és tisztelete által.

Ezt a célt szolgáló programjainkra minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Debreczeni Emese, főtitkár

Társaságunk eddigi elnökei:

Dr. Kulcsár Kálmán, Dr. Pásztor Emil, Dr. Puskás Ildikó, Bethlenfalvy Géza

Dr. Négyesi Mária – a Társaság jelenlegi elnöke

Előadóink/vendégeink voltak többek közt:

Vekerdy József nyelvész professzor; Bethlenfalvy Géza orientalista; Dr. Lázár Imre diplomata, a nemzetközi kulturális kapcsolatok szakértője; Baktay Ervinné Aditi, Bakay Ervin özvegye; M.J. Akbar indiai újságíró, író; Dr. Búr Gábor történész; Dr. Székely-Doby András közgazdász; Erőss Zsolt hegymászó; Dr. Erdélyi Dániel misszionárius orvos; Dr. Kelecsényi Ágnes indológus; Dr. Pap Ágnes indológus; Dr. Bangha Imre indológus; Dr. Dezső Csaba indológus; Dr. Hidas Gergely indológus; Dallos András nagykövet; Jithesh Jayaraj – kereskedelmi képviselő, TATA Ltd.  Hungary; Benvin Sebastian Madassery atya,  indiai keresztény szerzetes; Kubinyi Anna textilművész; Dr. Gáthy Vera szociológus; Fazekas Béla nagykövet; Dr. Kubassek János, a Földrajzi Múzeum igazgatója; Dr. Négyesi Mária; Göncz Árpád; Göncz Kinga; valamint indiai nagykövetek.

A Társaság célja és tevékenysége

A Társaság célja a két ország társadalmi, kulturális, gazdasági, tudományos és sport terén kialakult kapcsolatainak ápolása, elmélyítése, a baráti kapcsolatok továbbfejlesztése.

A Társaság tevékenysége:

1. részt vesz a két ország kölcsönös megismertetésében és népszerűsítésében,
2. közreműködik a két ország kulturális emlékeinek, hagyományainak további felkutatásában és megőrzésében, segíti az erre vonatkozó kutatásokat és ezek kölcsönös megismertetését, fórumot teremt az elért eredmények megvitatására,
3. elősegíti a kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlesztését,
4. ismeretterjesztő tevékenységet folytat,
5. tevékenységi körébe eső kérdésekben együttműködik más egyesületekkel, állami és társadalmi szervezetekkel.

A Társaság eszközei a fenti célokhoz:

1. Előadások, vitaülések, klub-estek, konferenciák, kiállítások, kulturális rendezvények szervezése a Társaság tagjai és az érdeklődők számára,
2. A Társaság kezdeményezi a különféle területeken elért eredmények közzétételét a média, ill. kiadványok megjelentetése útján,
3. A Társaság bevonja munkájába azokat a szakembereket, akik felkészültségüknél fogva elő tudják segíteni a kitűzött célok megvalósítását.

Belépés a Társaságba

A Magyar-Indiai Baráti Társaság szeretettel várja tagjai körében mindazokat, akik érdeklődnek India sokszínű világa iránt. A Társaság tagjai az éves tagdíj befizetésével támogatják a Társaság működését. Ez a támogatás lehetővé teszi, hogy a Társaság előadásai mindenki számára ingyenesen látogathatók legyenek. Ezen felül a Társaság rendszeresen szervez olyan kirándulásokat, külső helyszínes rendezvényeket, amelyeken tagjai jelentős kedvezményekben részesülnek.

A Társaságba az éves tagdíj befizetésével lehet belépni, amely a 2022. év óta 4000 Ft, diákoknak és nyugdíjasoknak 2000 Ft. A Társaság kedvezményes programjain azok vehetnek részt, akik az éves tagdíjat befizették. Az éves tagdíjat a Társaság bankszámlájára szíveskedjen elutalni.A Magyar-Indiai Baráti Társaság bankszámlaszáma: 11991102-02121868-00000000
A Belépési nyilatkozat az alábbi linken tölthető le:

Belépési nyilatkozat letöltés

Adatvédelmi Szabályzat letöltés

Korábbi programok letöltés

2023. mérleg-eredmény letöltés

2022. mérleg-eredmény letöltés

2021. mérleg-eredmény letöltés

2020. mérleg-eredmény letöltés

2019. mérleg-eredmény letöltés

2018. mérleg-eredmény letöltés

2017. mérleg-eredmény letöltés

2016. mérleg-eredmény letöltés

2015. mérleg-eredmény letöltés

Képek néhány rendezvényről

A társaság újraszervezését jelentő közgyűlés, 2011