Januári program (2024)

Kedves Barátunk!

Ebben a hónapban előadónk az indiai művészet világába kalauzol el bennünket.

Vendégünk: Dr. Renner Zsuzsanna indológus, történész, muzeológus

Téma: Az emberi test ábrázolása és jelentése az indiai művészetben

Időpont: 2024. január 17., szerda, 17.30.

Helyszín: Nemzetek Háza, 1062 Budapest, Bajza u. 54. mfszt 1/1

Előadónk a témáról:

Az indiai művészeti alkotások túlnyomó többsége emberábrázolás. Az emberi test megjelenítése és értelmezése azonban nem magától értetődő, vagy legalábbis eltér a nyugati kultúrában megszokottól. Az ábrázolások nem törekszenek anatómiai hűségre, annál inkább engedelmeskednek vallási, filozófiai elképzeléseknek és illeszkednek egy ábrázolási szabályrendszerbe. Az emberi test egyszerre érzéki, és kiindulópontja a transzcendens felé irányuló törekvésnek. Az emberi test, bár fizikai formájában törékeny és halandó, az indiai ábrázolásokon az emberfeletti világ tükrévé válik. Előadásomon ilyen szemszögből vizsgáljuk az indiai művészetet, konkrét példák és ábrázolások segítségével.

Minden tagunkat és érdeklődőt szeretettel várunk.

Üdvözlettel,

Debreczeni Emese                                                                                                            

főtitkár