Áprilisi program (2018)

Közgyűlésre és előadásra szóló meghívó

Meghívó a Magyar-Indiai Baráti Társaság (székhelye: Nemzetek Háza, 1062 Budapest, Bajza u. 54.) évi rendes közgyűlésére

A közgyűlés helye: Nemzetek Háza, 1062 Budapest, Bajza u. 54.

A közgyűlés időpontja: 2018. április 18., 17.30

  1. Elnöki beszámoló a 2017/2018-es évadról, a pályázati pénzek felhasználásáról
  2. Főtitkári beszámoló az elmúlt évad programjairól és az új évad programtervéről
  3. A Felügyelő Bizottság beszámolója a Társaság pénzügyi helyzetéről
  4. Egyebek

Figyelemfelhívás:

A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok legalább fele plusz 1 fő jelen van.

Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés ugyanazon a helyen (Budapest, 1062 Budapest, Bajza u. 54.) 18.00 órakor (30 perccel az eredeti időpont után kerül megtartásra. A megismételt közgyűlés a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes, és nincs akadálya, hogy a jelen meghívóban feltüntetett napirendi pontban döntést hozzon.

A közgyűlést előadás követi. 

Előadó: Száler Péter, indológus doktorandusz

Az előadás témája: Szaurák – a Nap-isten hívei Indiában

A hinduk különféle vallási csoportosulásai általában Siva, Visnu vagy az Istennő tisztelete köré szerveződtek. Arról azonban csak kevesen tudnak, hogy az ó- és középkori Indiában az említett három istenség mellett jelentős kultusz övezte a Nap-isten, Szúrja alakját is. Az előadásom célja ezért nem más, minthogy bevezetést nyújtsak Szúrja híveinek, a szauráknak a világába.

 

Kelt: 2018. április 10.

 

Dr. Négyesi Mária

elnök

 

Debreczeni Emese

főtitkár