Közgyűlésre és előadásra szóló meghívó

Közgyűlésre és előadásra szóló meghívó
Meghívó a Magyar-Indiai Baráti Társaság (székhelye: Nemzetek Háza, 1062 Budapest, Bajza u. 54.) évi rendes közgyűlésére

A közgyűlés helye: Nemzetek Háza, 1062 Budapest, Bajza u. 54.
A közgyűlés időpontja: 2024. április 24, 17.00

Napirendi pontok:

  1. Elnöki beszámoló a 2023/2024-es évadról, a pályázati pénzek felhasználásáról
  2. Főtitkári beszámoló az elmúlt évad programjairól és az új évad programtervéről
  3. A Felügyelő Bizottság beszámolója a Társaság pénzügyi helyzetéről
  4. A kincstárnok megválasztása
  5. Egyebek

Figyelemfelhívás:
A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok legalább fele plusz 1 fő jelen van.
Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés ugyanazon a helyen (1062 Budapest, Bajza u. 54.) 17.30 órakor (30 perccel az eredeti időpont után kerül megtartásra. A megismételt közgyűlés a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes, és nincs akadálya, hogy a jelen meghívóban feltüntetett napirendi pontban döntést hozzon.

A közgyűlést követően három lelkes, magyarul tanuló indiai diákkal beszélgetünk a magyar nyelvvel, kultúrával kapcsolatos élményeikről, benyomásaikról.
Vendégeink:
Anjali Sharma
Vinay Minj
Akash K. Mishra
Helyszín: Nemzetek Háza, 1062 Budapest, Bajza utca 54. mfszt 1/1.

Mindenkit szeretettel várunk.
Üdvözlettel,

Dr. Négyesi Mária
elnök

Debreczeni Emese
főtitkár

Kelt: 2024. április 9.