Áprilisi előadás és közgyűlés (2023)

Közgyűlésre és előadásra szóló meghívó

Meghívó a Magyar-Indiai Baráti Társaság (székhelye: Nemzetek Háza, 1062 Budapest, Bajza u. 54.) évi rendes közgyűlésére

Tisztelt Tagtársak!

A Magyar-Indiai Baráti Társaság az ez évi rendes közgyűlését a Nemzetek Házában, személyes részvétellel tartja meg.

A közgyűlés időpontja: 2023. április 19, 16.30

A közgyűlés napirendi pontjai:

  1. Elnöki beszámoló a 2022/2023-es évadról
  2. Főtitkári beszámoló az elmúlt évad programjairól és az új évad programtervéről
  3. A Felügyelő Bizottság beszámolója a Társaság pénzügyi helyzetéről, a beszámoló elfogadása
  4. A következő évad költségvetése
  5. Egyebek

Figyelemfelhívás:

A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok legalább fele plusz 1 fő jelen van.

Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés ugyanazon a helyen (1062 Budapest, Bajza u. 54.) 17.00 órakor (30 perccel az eredeti időpont után kerül megtartásra. A megismételt közgyűlés a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes, és nincs akadálya, hogy a jelen meghívóban feltüntetett napirendi pontban döntést hozzon.

A közgyűlést előadás követi.

Előadó: Dr. Pap Ágnes, történész

Az előadás címe: Az indiai East and West magazin és a magyar Kelet és Nyugat című folyóirat

A témáról:

Az indiai East and West magazint 1901-ben indította útjára Behramji Malabari, halála után 1912-től pedig barátja, Jogendra Singh szerkesztette és 1921 végéig jelent meg, Malabari azzal a céllal alapította a magazint, hogy fórumot biztosítson az indiaiak és az Indiában élő angolok baráti véleménycseréjére. A magazin írásai között magyar vonatkozású cikkeket is találhatunk, utolsó évfolyamában pl. Petőfi verseinek fordítását Umaro Singh Sher-Gil tolmácsolásában. A folyóiratról több cikk is megjelent a magyar napilapokban, a Petőfi fordításokról Baktay Ervin, Umrao Singh sógora írt lelkes szavakat.

A magyar Kelet és Nyugat folyóirat az indiai folyóirat húsz évfolyamával szemben mindössze két számot ért meg, szerkesztője Baktay Ervin volt, de a lap ötlete, úgy tűnik nem az övé volt, hanem Tábor Józsefé, a gyulai Dürer nyomda és Lapkiadóvállalat tulajdonosáé. A folyóirat címét valószínűleg nem az indiai lap nyomán kapta, hiszen erre a szerkesztő, Baktay Ervin a bevezetőjében egy szóval sem utalt, hiszen a lap céljaként a magyarok Kelet iránti érdeklődésének tudományosabb igényű szolgálatát jelölte meg. Sajnos a Magyar Keleti Társaság lapjának nem jutott húsz év, megszűnése mögött az anyagi források elapadása állt.

Mindenkit szeretettel várunk.

Kelt: 2023. április 11.

Dr. Négyesi Mária                                                                    Debreczeni Emese

        elnök                                                                                    főtitkár